Previous Next

           Design talk ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Design Trends ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบในปี 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ในหัวข้อ ไอเดียและฟังก์ชัน สำหรับการนำไปใช้ในงานออกแบบ โดย คุณลีฬภัทร กสานติกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสาร my home 
และหัวข้อ แนวโน้มงานออกแบบสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ปี 2018 โดย คุณนัทธมน ตั้งตรงมิตร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารนิตยสาร room

         สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ นิตยสารบ้านและสวน และนิยสาร room ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับทิศทาง และแนวคิดในการออกแบบ ปี 2017 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาร่วมสนุกพร้อมสาระดี ๆ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ...

         เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ และได้ชมการจัดทำต้นเทียนขบวนสำหรับการประกวดเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

          เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมสัญจร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

          National Geographic Thailand ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Every Picture Tells a Story" Season 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมกล้อง OLYMPUS รุ่น TG-Tracker และโอกาสเข้าร่วมเวิร์คช็อป

โจทย์
ผู้ส่งผลงานต้องส่งภาพถ่าย 1 ภาพ (ความละเอียดตั้งแต่ 500 – 1200 KB) ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว พร้อมระบุแรงบันดาลใจและคำบรรยายสั้นๆไม่เกินครึ่งหน้า A4

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน: นักศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • ส่งผลงาน ได้คนละ 1 ผลงาน (หรือ 1 ภาพเท่านั้น)
 • ผู้ส่งผลงานภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ คณะที่เรียน มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน: 22 กรกฎาคม 2560
 • รอบคัดเลือก: 8 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผู้เข้ารอบ 30 คน ผ่านทางเฟชบุ๊ก National Geographic Thailand และ www.ngthai.com
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน : 26 สิงหาคม 2560
 • กิจกรรม One-Day Photography Workshop & Trip Every Picture Tells A Story Season 2 : 27 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลและมอบรางวัล : 4 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

 • ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายต้องเข้าร่วมเวิร์คช็อปตามวันและเวลาที่กำหนด
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปและกิจกรรม One-Day Photography Workshop & Trip ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เคยเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการ OLYMPUS Every Picture Tells A Story Season 1
 • ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมกล้อง OLYMPUS รุ่น TG-Tracker มูลค่า 16,990 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณจุรีพร คุณยลลดา โทร.02-422-9999 ต่อ 4135, 4184

หน้าที่ 1 จาก 5

Industrial Product Design

 • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
 • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
 • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม