Previous Next

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโดยสถานที่แรกไปศึกษาดูงาน  ณ บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบในการผลิตและการออกแบบ และเข้าใจถึงองค์ประกอบในการออกแบบว่ามีส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ชิ้นงานนั้นประสบความสำเร็จ ในสายตาอันแหลมคมของผู้ผลิต วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ และแรงบันดาลใจที่เข้มแข็งในการออกแบบ

          เมื่อ สิงหาคม –ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องหลังคา แผ่นบอร์ด ไม้สังเคราะห์ อิฐมวลเบาและอุปกรณ์ประกอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราเพชร” เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ค้นหาสุดยอดนักออกแบบในโครงการ “Diamond Style Young Designer Contest 2016” ภายใต้คอนเซปต์ “My Space More Style”

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมจัดแสดงภายในงาน นมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้นำผลงานสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองในนามมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมจัดแสดงครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เป็นตัวแทน นำผลงานการออกแแบบของนักศึกษา ในครั้งนี้

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท อมรินทร์พริ้งติ้ง แอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาโครงการ Design Trends 2016 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ๒ อาคารยุพราชเบญจมงคล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบแนวทางทิศทางในการออกแบบ และกระบวนการการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การจัดโครงการสัมมนา Design Trends ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาร่วม ๑๑ ปี ทางโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท อมรินทร์พริ้งติ้ง แอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)(Memorandum Of Understanding : MOU) การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประชาชนที่สนใจ รวมถึงศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ผลการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน การทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจ

กิจกรรม "Design trends 2015 " ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นิตยสาร บ้านและสวน นิตยสาร Room ที่มอบโอกาสดี ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษากว่า 400 ชีวิต ได้เพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้เติบโตกับกิจกรรมดี ๆ ที่ดำเนินการจัดมากว่า10 ปี  11/09/58

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม