Previous Next

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับนิตยสาร บ้านและสวน นิตยสาร room จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับ Design Trends 2014 เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสนุกสนาน พร้อมของรางวัลมากมาย ล้นหลามแน่นห้องประชุมสุวัจน์ 2 กันเลยทีเดียว บ้านเล็ก กับเต็มด้วยรอยยิ้ม ความสุข ขอบคุณแขกผู้มาเยือน ขอบคุณเจ้าของทุกฝ่ายที่คอยต้อนรับที่ทำให้งานสำเร็จ เกินความคาดหมาย บ้านหลังเล็กที่เปี่ยมด้วยความสุข

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดออกแบและผลิตโคมไฟ LED" Modern Lamp Design Contest 2014 รอบ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม" ขอแสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปี 2 คนเก่งของเรา น.ส รสสิรินทร์ ศรีสุวรรณ์ นายปริเวช เพ็งพันธ์ น.ส.นพรัตน์ ไพลขุนทด  ซึ่งผลผลการแข่งขัน ได้ผ่านเข้า 5 ทีม รอบ 3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ เมือวันที่ 24 พฤษภาคม 2557  

โดย..Humberto และ Ferdano Campana
เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบโดยสองพี่น้องนักคิดแห่งบราซิล ได้ปฏิรูปหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเดิม โดยการใช้เศษไม้ชิ้นเล็กๆที่ค้นพบในสลัมเมืองเซาเปาโล เศษไม้แต่ละชิ้นถูกเชื่อมต่อกันด้วยการขึ้นรูปเก้าอี้ทรงสวยแลัขัดผิวจนเรียบ โดยมิได้พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง และวันนี้สอวพี่น้อง Campana ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนถูกยกย่องให้เป็น "สัญลักษณ์ของวงการออกแบบแห่งบราซิล"

หน้าที่ 5 จาก 5

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม